تلفن دفتر مرکزی (تهران) : ۸۸۵۲۱۰۴۰ ۰۲۱
اچ پی ساپورت ورود / عضویت پشتیبانی
برو بالا

پاور پلاتر hp 800

0 رای
اعلام قیمت فقط از طریق تلفن...

شناسه محصول# C7769-60387
ناموجود

پاور پلاتر اچ پی

تامین کننده جریان برق لازم و مصرفی برای پلاتر hp بوده و بصورت مستقیم به برق شهر متصل میشود

قابل استفاده در پلاتر های hp با ابعاد 24 اینچ و 42 اینچ

 

 

محصولات سازگار با پاور hp :

HP DesignJet 488CA (D-size) - C6082AR
HP DesignJet 500 (24-inch) - C7769BR
HP DesignJet 1050C - C6074AR
HP DesignJet 488CA (E-size) - C6083AR
HP Designjet T1200 HD Multifunction 44-in Printer - CQ653AR
HP DesignJet 700 (36-inch) - C4706BR
HP DesignJet 455CA (E-Size) - C6081AR
HP DesignJet 5000 (42-inch) - C6090AR
HP DesignJet 450C (D-size) - C4715AR
HP DesignJet 3500CP - C4724AR
HP DesignJet 2000CP - C4703AR
HP Designjet 500 Plus 42-in Roll Printer - C7770F
HP Designjet 500 Plus 24-in Roll Printer - C7769F
HP DesignJet 500PS (42-inch/Postscript) - C7770CR
HP DesignJet 500 (42-inch) - C7770BR
HP DesignJet 500PS (24-inch/Postscript) - C7769CR
HP Designjet T770 24in Hard Disk Printer - CQ306A
HP DESIGNJET T770 24-IN PRINTER - CQ305A
HP DESIGNJET T770 24-IN PRINTER - CQ305AR
HP DesignJet 1055CM - C6075AR
HP DesignJet 3800CP - C6084AR
HP DESIGNJET T1200 44-IN POSTSCRIPT VERSION PRINTE - CK834AR
HP Designjet 120 - C7791AR
HP DesignJet 750CPlus (24-inch) - C4708BR
HP DesignJet 120nr - C7791BR
HP Designjet 110 Plus - C7796DR
HP DesignJet 800 (42-inch) - C7780BR
HP DesignJet 800PS (24-inch/Postscript) - C7779CR
HP DesignJet 2800CP - C6085AR
HP DesignJet 2500CP - C4704AR
HP DesignJet 430 (E-size) - C4714AR
HP DesignJet 750CPlus (36-inch) - C4709BR
HP DesignJet 755CM (E-size) - C3198BR
HP DesignJet 3000CP - C4723AR
HP Designjet T770 24in Hard Disk Printer - CQ306AR
HP DesignJet 800PS (42-inch/Postscript) - C7780CR
HP Designjet 4000 Printer - Q1273AR
HP DesignJet 800PS (42-inch/Postscript) - C7780C
HP Designjet T770 printer series - CH539AR
HP DesignJet 455CA (D-size) - C6080AR
HP DesignJet 1055CM Plus - C6075BR
HP DesignJet 450C (E-size) - C4716AR
HP DESIGNJET 815 MFP - Q1279AR
HP DESIGNJET SCANNER 4200 - Q1280AR
HP DesignJet 5000 (60-inch) - C6095AR
HP DesignJet 5000PS (42-inch/Postscript) - C6091AR
HP DESIGNJET T620 24-IN PRINTER - CK835AR
HP Designjet 500ps Plus 24-in Printer - C7769G
HP DesignJet 500PS (42-inch/Postscript) - C7770C
HP Designjet 500 Mono 24-in Roll Printer - C7769E
HP DesignJet 5000PS (60-inch/Postscript) - C6096AR
HP Designjet 500 Mono 42-in Roll Printer - C7770E
HP Designjet 500ps Plus 42-in Printer - C7770G
HP Designjet T1200 HD Multifunction 44-in Printer - CQ653A
HP DesignJet 1050C Plus - C6074BR
HP Designjet T1200 44-inch Printer - CH538AR
HP DesignJet 800 (42-inch) - C7780B
HP DesignJet 800PS (24-inch/Postscript) - C7779C
HP DESIGNJET 800 (24-INCH) - C7779B
HP DesignJet 500 (42-inch) - C7770B
HP DESIGNJET 815 MFP - Q1279A
HP DesignJet 500PS (24-inch/Postscript) - C7769C
HP DesignJet 500 (24-inch) - C7769B
HP Designjet 4000ps Printer - Q1274AR
HP DESIGNJET 800 (24-INCH) - C7779BR
HP Designjet T770 Hard disk version - CN375AR
HP Designjet 500 Plus 42-in Roll Printer - C7770FR
HP Designjet 500ps Plus 42-in Printer - C7770GR
HP DesignJet 430 (D-size) - C4713AR
HP Designjet 4020 42-in Printer - CM765AR
HP Designjet T1120PS 24-in printer - CK838AR
HP DESIGNJET 4020 PRINTER - CM765A
HP Designjet 510ps 42-in Printer - CJ997AR
HP Designjet T1120PS 44-in printer - CK840AR
HP DESIGNJET SCANNER 4200 - Q1280A
HP Designjet 110 Plus nr - C7796ER
HP DESIGNJET 820 MFP - Q6685A
HP Designjet T1120 44-in printer - CK839AR
HP DesignJet Copier CC800PS - Q1262A
HP Designjet 500 Plus 24-in Roll Printer - C7769FR
HP DesignJet 5500 (42-inch) - Q1251AR
HP Designjet T1120 HD Multifunction printer - CK841AR
HP Designjet 510 42-in Printer - CH337AR
HP Designjet 510 24-in Printer - CH336AR
HP Designjet 4020 42-in Printer - CM765A
HP Designjet T770 printer series - CH539A
HP DESIGNJET 820 MFP - Q6685AR
HP Designjet 510ps 24-in Printer - CJ996AR
HP Designjet 4020PS 42-in Printer - CM766AR
HP Designjet T1120 24-in printer - CK837AR
HP Designjet 4020PS 42-in Printer - CM766A
HP DESIGNJET 4050PS PRINTER - CM766A
HP Designjet 500ps Plus 24-in Printer - C7769GR
 


نظر کاربران


پاور پلاتر اچ پی

تامین کننده جریان برق لازم و مصرفی برای پلاتر hp بوده و بصورت مستقیم به برق شهر متصل میشود

قابل استفاده در پلاتر های hp با ابعاد 24 اینچ و 42 اینچ

 

 

محصولات سازگار با پاور hp :

HP DesignJet 488CA (D-size) - C6082AR
HP DesignJet 500 (24-inch) - C7769BR
HP DesignJet 1050C - C6074AR
HP DesignJet 488CA (E-size) - C6083AR
HP Designjet T1200 HD Multifunction 44-in Printer - CQ653AR
HP DesignJet 700 (36-inch) - C4706BR
HP DesignJet 455CA (E-Size) - C6081AR
HP DesignJet 5000 (42-inch) - C6090AR
HP DesignJet 450C (D-size) - C4715AR
HP DesignJet 3500CP - C4724AR
HP DesignJet 2000CP - C4703AR
HP Designjet 500 Plus 42-in Roll Printer - C7770F
HP Designjet 500 Plus 24-in Roll Printer - C7769F
HP DesignJet 500PS (42-inch/Postscript) - C7770CR
HP DesignJet 500 (42-inch) - C7770BR
HP DesignJet 500PS (24-inch/Postscript) - C7769CR
HP Designjet T770 24in Hard Disk Printer - CQ306A
HP DESIGNJET T770 24-IN PRINTER - CQ305A
HP DESIGNJET T770 24-IN PRINTER - CQ305AR
HP DesignJet 1055CM - C6075AR
HP DesignJet 3800CP - C6084AR
HP DESIGNJET T1200 44-IN POSTSCRIPT VERSION PRINTE - CK834AR
HP Designjet 120 - C7791AR
HP DesignJet 750CPlus (24-inch) - C4708BR
HP DesignJet 120nr - C7791BR
HP Designjet 110 Plus - C7796DR
HP DesignJet 800 (42-inch) - C7780BR
HP DesignJet 800PS (24-inch/Postscript) - C7779CR
HP DesignJet 2800CP - C6085AR
HP DesignJet 2500CP - C4704AR
HP DesignJet 430 (E-size) - C4714AR
HP DesignJet 750CPlus (36-inch) - C4709BR
HP DesignJet 755CM (E-size) - C3198BR
HP DesignJet 3000CP - C4723AR
HP Designjet T770 24in Hard Disk Printer - CQ306AR
HP DesignJet 800PS (42-inch/Postscript) - C7780CR
HP Designjet 4000 Printer - Q1273AR
HP DesignJet 800PS (42-inch/Postscript) - C7780C
HP Designjet T770 printer series - CH539AR
HP DesignJet 455CA (D-size) - C6080AR
HP DesignJet 1055CM Plus - C6075BR
HP DesignJet 450C (E-size) - C4716AR
HP DESIGNJET 815 MFP - Q1279AR
HP DESIGNJET SCANNER 4200 - Q1280AR
HP DesignJet 5000 (60-inch) - C6095AR
HP DesignJet 5000PS (42-inch/Postscript) - C6091AR
HP DESIGNJET T620 24-IN PRINTER - CK835AR
HP Designjet 500ps Plus 24-in Printer - C7769G
HP DesignJet 500PS (42-inch/Postscript) - C7770C
HP Designjet 500 Mono 24-in Roll Printer - C7769E
HP DesignJet 5000PS (60-inch/Postscript) - C6096AR
HP Designjet 500 Mono 42-in Roll Printer - C7770E
HP Designjet 500ps Plus 42-in Printer - C7770G
HP Designjet T1200 HD Multifunction 44-in Printer - CQ653A
HP DesignJet 1050C Plus - C6074BR
HP Designjet T1200 44-inch Printer - CH538AR
HP DesignJet 800 (42-inch) - C7780B
HP DesignJet 800PS (24-inch/Postscript) - C7779C
HP DESIGNJET 800 (24-INCH) - C7779B
HP DesignJet 500 (42-inch) - C7770B
HP DESIGNJET 815 MFP - Q1279A
HP DesignJet 500PS (24-inch/Postscript) - C7769C
HP DesignJet 500 (24-inch) - C7769B
HP Designjet 4000ps Printer - Q1274AR
HP DESIGNJET 800 (24-INCH) - C7779BR
HP Designjet T770 Hard disk version - CN375AR
HP Designjet 500 Plus 42-in Roll Printer - C7770FR
HP Designjet 500ps Plus 42-in Printer - C7770GR
HP DesignJet 430 (D-size) - C4713AR
HP Designjet 4020 42-in Printer - CM765AR
HP Designjet T1120PS 24-in printer - CK838AR
HP DESIGNJET 4020 PRINTER - CM765A
HP Designjet 510ps 42-in Printer - CJ997AR
HP Designjet T1120PS 44-in printer - CK840AR
HP DESIGNJET SCANNER 4200 - Q1280A
HP Designjet 110 Plus nr - C7796ER
HP DESIGNJET 820 MFP - Q6685A
HP Designjet T1120 44-in printer - CK839AR
HP DesignJet Copier CC800PS - Q1262A
HP Designjet 500 Plus 24-in Roll Printer - C7769FR
HP DesignJet 5500 (42-inch) - Q1251AR
HP Designjet T1120 HD Multifunction printer - CK841AR
HP Designjet 510 42-in Printer - CH337AR
HP Designjet 510 24-in Printer - CH336AR
HP Designjet 4020 42-in Printer - CM765A
HP Designjet T770 printer series - CH539A
HP DESIGNJET 820 MFP - Q6685AR
HP Designjet 510ps 24-in Printer - CJ996AR
HP Designjet 4020PS 42-in Printer - CM766AR
HP Designjet T1120 24-in printer - CK837AR
HP Designjet 4020PS 42-in Printer - CM766A
HP DESIGNJET 4050PS PRINTER - CM766A
HP Designjet 500ps Plus 24-in Printer - C7769GR
 

نظر کاربران


به سبد خرید افزوده شد

مشاهده ی تمام موارد

ثبت نام در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار و محصولات اچ پی ساپورت در خبرنامه عضو شوید...