محصولات وابسته به اسکنر hp

scanner

scanner شامل مجموعه اسکنر ها و تجهیزات چندکاره میباشد که دارای قایلیت اسکن تثاویر بصورت رنگی و سیاه و سفید است