محصولات وابسته به جوهر و کارتریج های hp

جوهر و کارتریج

ink-toner مجموعه محصولاتی است که مواد مصرفی پرینتر هاست که مشتمل بر جوهر پودر کارتریج و تانک های جوهر است